Annuleringsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

 • U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier van deze website.
 • Uw inschrijving is een feit, wanneer wij uw aanmelding officieel hebben bevestigd met een e-mailbericht plus factuur.
 • Het totale bedrag moet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en in ieder geval vóór beëindiging van de activiteit
  zijn overgemaakt.op rekeningnummer 11.15.71.669 t.n.v. Trilemma.
 • Vermeld bij iedere betaling duidelijk uw naam en factuurnummer.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt u op de reservelijst geplaatst. Hierover ontvangt u bericht.
 • Bij niet-tijdige betaling vervalt het recht op deelname.

Annuleringsvoorwaarden individuele sessie

 • Bij annulering binnen 24 uur worden de totale kosten van de geplande afspraak
  in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden collectieve activiteit

 • Annulering is mogelijk tot 6 weken voor de start van de bijeenkomst.
 • Bij annulering binnen deze periode van 6 weken brengen wij u de verblijfskosten in rekening.
 • Bij annulering binnen 2 weken factureren wij u 50 % van de totale kosten.
 • In geval van gebleken overmacht bepalen wij de eventuele restitutie van gelden.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht behouden wij ons tot 2 weken voor de start het recht voor om een bijeenkomst te annuleren.
 • Indien een deelnemer tijdens de bijeenkomst ziek wordt, vindt geen restitutie plaats van het betaalde geld, maar is het mogelijk om een nieuwe datum van deelname te bepalen.