Trilemma

Trilemma is het woord voor kijken vanuit drie posities of standpunten naar eenzelfde probleem of vraagstuk. Onze praktijk hebben wij Trilemma genoemd, omdat wij werken vanuit drie invalshoeken: het Hoofd, het Lijf en het Hart.

Onze focus is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze clienten en deelnemers. Op hun groei en bewustwording.
Trilemma neemt daarbij de veerkracht en het herstelvermogen van mensen als uitgangspunt.

Drie benaderingen lopen als een rode draad door ons werk als trainer, coach en therapeut: de oplossingsgerichte vraagstelling, lichaamsbewustwording en systemisch opstellingenwerk. Onze stijl van werken is vertrouwenwekkend, transparant, to the point, speels en met humor, warmte en diepgang,

Door de neurobiologie als wetenschappelijke basis te kiezen krijgt onze integrale en eclectische benadering meer en meer samenhang en ontwikkelt het zich een herkenbare Trilemma-benadering.