Levensscript en hoe het je als volwassene beperkt (8/3)

Aansluitend op de dag over TA, maar ook los te volgen, een dag over het werken met je levensscript.

Het script wordt al heel jong ˜vastgelegd™ door de beslissingen die jij als jong kind neemt, meestal als reactie op de richtlijnen die je ouders aan jou verstrekten. Als volwassenen ben je je al lang niet meer bewust van je script, tenzij je de tijd neemt om er aan te werken, en te ontdekken wat de belangrijkste verboden en geboden in je levensscript zijn/ waren waar je (onbewust) nog steeds naar luistert en naar leeft. Het gevaar bestaat dat vroegere scriptbesluiten ook in nieuwe situaties worden toegepast en dan ineffectief blijken te zijn. Scriptmatig gedrag is dan inperkend van aard. Maar scriptbesluiten kunnen ook positief van aard zijn. Je hoeft immers niet voor elk probleem opnieuw een oplossing te bedenken zolang de oude oplossingen effectief zijn. De ingredi«nten waaruit een script bestaat zijn: geboden (drivers; in de Ouder opgeslagen), verboden/injuncties (stoppers; in het Kind opgeslagen), attributie (toegeschreven eigenschappen: dat wat je bent) en programma (kopie van hoe ouders het doen of œzo-doe-je-dat- boodschappen; in de Volwassene opgeslagen.) Pas als je je bewust wordt van je scriptbesluiten is toetsing en correctie mogelijk. Dat kan zo nodig leiden tot een nieuw besluit. Inzicht in je eigen script en waar het je, vaak onder stress, beperkt, geeft geweldig veel vrijheid.