Persoonlijke professionaliteit is een samenspel van functionele deskundigheid en vermogen tot zelfreflectie. Van inhoudelijke kennis en werkervaring in combinatie met bewustzijn van eigen kwaliteiten en beperkingen.

In dit deel van ons aanbod richten we ons speciaal tot professionals:
professioneel begeleiders, coaches, managers, mentoren, therapeuten, artsen, pychologen en docenten.

Trilemma organiseert trainingen, learnshops, lezingen en verdiepingsdagen om de persoonlijke professionaliteit te ontwikkelen. We combineren kennisoverdracht en ervaringsgericht leren, verdiepende theorie en praktische toepassing.

Informatie over het brein, oplossingsgerichte gespreksvoering, lichaamsgerichte stresshantering, leiderschap bij verandering, coaching en systemisch werk in de praktijk vormen samen met de bespreking van casuïstiek en praktische oefening ingrediënten van een gevarieerd aanbod.

Intervisie en supervisie-bijeenkomsten begeleiden we, zodat deelnemers ondersteund blijven in de toepassing en integratie van de geleerde ervaringen in de eigen manier van werken.