Bewustzijnswerkplaats

 

Omgaan met emoties/ gevoelens

Er is op allerlei terrein (psychologie, neurowetenschappen, immunologie, etc.) veel te doen over emoties/ gevoelens. Wat het zijn; waar ze vandaan komen; hoe ze je volledig vast kunnen zetten; waarom ze zich herhalen… Emoties helpen ons het leven ten volle te ervaren. Ze helpen ons om actie te ondernemen in ons leven. Ze zijn de intelligentie van ons lichaam. Zo helpt boosheid om onze kracht te mobiliseren en heldere grenzen te voelen en aan te geven. Verdriet helpt ons om los te laten en verlies te verwerken. Angst helpt ons om in beweging te komen en om onszelf te beschermen. Vreugde helpt om ruimte en grootsheid te ervaren. Maar ook dat gevoelens verbonden zijn aan keiharde biochemie en dat je eigenlijk nog niet precies weet wat ze allemaal met je doen. Ze dwarrelen als een soort mist door je hele lijf.

En , hoe je er adequaat mee om kan leren gaan, zodat er (weer) vrede in je komt. Wat we nodig hebben om er adequaat mee om te gaan is containment of bevattingsvermogen in goed Nederlands . Containment is het vermogen om onze emoties te dragen en ze niet uit te leven op de mensen om ons heen. ( zie Remmelt van Kleef; tantra en emoties en reactiviteit)

Voor containment is allereerst bewustzijn nodig, zodat we onze emoties en onze reactiviteit herkennen en het ons helpt om een

andere keuze te maken. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om onze emoties niet af te reageren op de ander maar iets te vertellen over de wond die wordt aangeraakt. Of om ons voor dit moment terug te trekken uit de interactie.

Vervolgens is er werkelijke, oprechte interesse nodig dat je kan krijgen als je tot zelfonderzoek overgaat: je gaat voelen welke wond wordt geraakt, hoe de pijn voelt en hoe de emotie je geholpen heeft om die niet te hoeven voelen.

Tot slot is er ook aanwezigheid nodig. Aanwezigheid betekent dat je niet helemaal samen valt met je emoties. Het is de realisatie dat hoewel het weliswaar verschrikkelijk voelt, je toch oneindig veel meer bent dan dat. Iets in je staat er als het ware buiten. Je kan naar de emotie kijken, terwijl ze door je heen raast. De genoemde factoren die nodig zijn vinden we terug in diverse vormen van meditatie, die zeer krachtig blijkt te werken.