Bewustzijnswerkplaats

Thema 6: Liefdesstrijd…

Mijn leermeester Piet Weisfelt heeft mij leren werken met de energie van liefde. En alle grote tradities, spirituele scholen en religies vertellen erover. De meeste liedjes en gedichten gaan erover. Liefde reikt veel verder dan ons persoonlijke privé-gebied. Het is een energie die iedereen heeft, jong/oud, man/vrouw en die in alle levensgebieden naar voren komt, van slaapkamer tot werkvloer. Maar Liefde is wat anders dan Liefjes. Liefde is de uiteindelijke waarheid van het zijn. Deze waarheid pogen we vorm te geven in de werkelijkheid van alle dag. Dat gaat niet altijd eenvoudig, het is een worsteling, een strijd: een Liefdesstrijd.

Daarnaast is er ook het omgekeerde, de machtsstrijd, “de oorlogsstrijd”. Deze machtsstrijd kennen we maar al te goed; een groot deel van ons intra-persoonlijke leven, onze relaties en onze maatschappelijke verhoudingen worden donker gekleurd door zinloze machtsstrijd.