Bewustzijnswerkplaats

Thema 4: Latifa

Dit gebed/deze meditatie is al eeuwenoud en komt uit het soefisme. Ik vind het zelf een van de mooiste en meest diepgaande meditaties. Latifa betekent subtiel en het raakt de zeven subtiele levenskwaliteiten: bestaan/aanvaarden, verlangen, hopen, geloven en vertrouwen, loslaten, liefhebben en geliefd zijn, bereid zijn. De meditatie werkt met het lichaam, de ademhaling en de verbeeldingskracht. De kracht van de Latifa ligt in de herhaling. Tijdens deze dagen zullen we diep ingaan op de bovengenoemde levenskwaliteiten. Het samenspel tussen het uitspreken van de woorden, het aanraken van bepaalde lichaamsgebieden, het ritme van de ademhaling en de stiltes maken dat de meditatie diep in je doordringt en tot bewustwording leidt die verruimt en verdiept.