Bewustzijnswerkplaats

Het levensverhaal aan de hand van de Odyssee

Ooit ben ik volledig gepakt door het prachtige boek: Terug naar huis van Norman Fischer waarin deze schrijver (zenleraar) het verhaal vertelt van de man (Odysseus) die na de Trojaanse oorlog zielsgraag naar huis en familie wil terugkeren, maar dat niet kan omdat hij eerst nog 10 jaar moet zwerven en allerlei tegenslagen moet overwinnen. Duidelijk wordt in het boek dat de strijd van Odysseus met de Goden, de wereld en zijn eigen karakter een strijd is van ons allemaal, wij zijn allemaal Odysseus…. Deze Odyssee geeft inzicht in de gevaren, valkuilen en uitdagingen van je eigen leven. Belangrijke vragen krijgen een helder antwoord: wanneer moet ik handelen, wanneer afwachten? Wanneer moet ik mij volledig uitspreken, wanneer discreet zijn? Hoe spreek ik mijn innerlijke kracht aan? Wat is waar, wat is illusie en bedrog? Hoe ga ik om met ouder worden en met veranderingen in mijn relaties? Duidelijk wordt dat als je “thuis wilt komen” je eerst op reis moet…en dat het doel de spirituele reis terug naar huis , niet minder is dan een radicale transformatie van je emoties, zodat je leven niet langer bepaald wordt door benauwende en pijnlijke emoties.