Bewustzijnswerkplaats

Per 1 september 2017 is de vormgeving van de vrijdagen van de Persoonlijke Groeigroepen in Oegstgeest iets veranderd. We werken niet meer met vaste groepen maar met themata die drie maal voor verschillende deelnemers worden aangeboden. Het eerste thema ging over de vrijheid van bewustzijn geinspireerd op het Tibetaanse boek van leven en sterven, het tweede thema over Transformational Breathing , het derde thema over Muziek als mogelijkheid tot verdieping in therapeutisch werk, het vierde thema over Latifa een diepgaande eeuwenoude meditatie, het vijfde thema over Het oog van de orkaan, het zesde thema over Liefdesstrijd en oorlogsstrijd, het zevende thema over Omgaan met emoties en gevoelens, het achtste thema over Het levensverhaal ad hand van de Odyssee van Homerus en het negende thema Erbij horen of juist niet; niet meer veranderen, maar juist durven zijn wie je bent..
Thema zeven: 28/9 en 12/10
Thema acht: 16/11 en 23/11
Thema negen: 7/12 en 14/12

Gewone en verdiepende werkplaatsen.
Vanaf 1 septmeber 2018 heb ik naast de themata van de werkplaatsen ook verdiepende werkplaatsen, die open zijn , ook voor mensen buiten de groepen.

Bij verdiepend moet je denken aan het behoorlijk uitdiepen van een onderwerp, waarbij het persoonlijk werk niet op de eerste plaats staat; andere structuur van de dag, maar wel zelfde tijd (10-17 uur). De gewone werkplaats houdt de oude vorm, maar met meer ruimte voor persoonlijk werk horende bij het thema. 

Data van de verdiepende werkplaatsen:
Verdieping 1: 27/10
Verdieping 2: 2/11
Verdieping 3: 9/11